MOTOR EXPO SPECIAL OFFERS

24-HOUR LIVE CHAT

ตอบทุกคำถามของรถบีเอ็มดับเบิลยูแบบ Real Time

Voice Call

VDO Call

Screen Sharing

Co-Browsing

24-HOUR LIVE CHAT

ตอบทุกคำถามของรถบีเอ็มดับเบิลยูแบบ Real Time

Sales Consultant

จองรถ หรือ ปรึกษาด้านการเงินกับ ผู้จำหน่ายฯบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

Accessories Specialist

ปรึกษารายละเอียดทางด้านชุดแต่งภายนอกภายใน และอุปกรณ์เสริม

Voice Call

VDO Call

Screen Sharing

Co-Browsing